Udskriv kapitel
(1 side)

9.  Om venskab

Venskab er det dyrebareste i livet. Intet privilegium er større end dette at have i det mindste Ún sand ven. Et venskab er en glædens relation mellem to. I et ven­skab er det lige så naturligt at bede om noget, som det er en selvfølge at efter­komme anmod­ningen. Mellem venner er begreber som debet og kredit ukendte.

Fordi et venskab kun levner plads for autentisk liv, er enhver form for forstillelse eller over­fladisk­hed bandlyst. I venskabet gives et velgørende frirum, hvor kun blufærdig­heden sætter grænser for fortroligheden.

Venskab har kun værdi, hvor det artikulerer sig i en sjælenes kommunikation mellem to. I et venskab støtter parterne gensidigt hinanden i at realisere det bedste i dem selv. Prøven på en venskab er, at det består, uanset hvilke omskif­telser livet måtte bringe.

Livets flygtighed kræver, at man vælger sine venner med omhu. Ingen kan udvikle sit emotionelle potentiale i afsondret­heden. Liv handler ikke mindst om opbyg­gel­sen af menneskelige relationer. Det er venskabets lødighed, der tæller, ikke antallet af venner.

Kun den, der er sin egen ven, kan blive andres.

Vi bekræfter vort liv gennem venskaber; vi fratager det mening uden.


 Udskriv kapitel (1 side)