Udskriv kapitel
(3 sider)

4.  Om det gode liv

Det er en kosmisk lov, at hvad vi end måtte udsende af positivt eller negativt, vender det altid på et tidspunkt tilbage til os. Alt efter hang kan et menneske fylde sit liv med verdslighed eller guddommelighed.

Ensomhed kan være nyttig, men kun til en vis grad. Mennesket formes gennem mennesker, og det er i samspillet med andre, vi skal stå livets prøve. Vi giver kun noget, når vi giver det af et godt hjerte. En glæde bliver dobbelt så stor, når den deles med et andet menneske.

Nogle vil helst fortrænge pinligheder i deres liv, mens andre i genkaldelsen ser en mulighed for at blive klogere på sig selv. Ved at overveje egne fejl og mangler vil vi vise større forståelse for andres.

Det, vi forestiller om os selv, vil andre forestille sig om os. At udpege en syndebuk som årsag til egne fortræde­lig­heder er altid det nemmeste; det kræver selv­erkendelse at søge grunden i sig selv. Hvis et menneske vil kende sin virkelige fjende, må det søge i sit eget indre. Synd er lige så meget det forkerte, vi gjorde som det rigtige, vi undlod at gøre. Opsæt aldrig en venlighed, det er ikke sikkert, chancen for at vise den kommer igen.

I det moderne forbrugersamfund kan nogle ikke få nok af alting. for andre er mindre ensbetydende med mere - til held for samfunds­økonomien er de sidstnævnte indnu et forsvindende fåtal...


Al humanitet begynder med solidariteten med ens forældre - med omsorgen for dem, der satte os til verden. Til livets mange privilegier hører også dette at have et hjem. Måtte vi til stadighed gøre det til et kærlighedens ly for den eller dem, vi deler det med; et fredens refugium.

Livet er fuld af tilfældigheder - men også kun tilsyneladende tilfældigheder. Der er en dyb mening med alt, hvad vi kommer ud for.

Det er bedre ikke at gøre noget end gøre det, uden at hjertet er med. Kun i respekten for andres livsforventninger kan et menneske indfri sine egne. Når et menneske tror på sig selv, er der intet i hele verden, der kan slå det ud.

En af de største fejltagelser et menneske kan begå, er utvivlsomt at give op. Fordi noget kan synes umuligt i dag, kan det godt vise sig muligt i morgen.

Ingen triumf er større, end når svaghed vendes til styrke. Fejltagelser et til, for at vi skal lære af dem. De bliver først skamfulde, hvis vi gentager dem. Intet er mere befordrende for et menneskes udvikling end modgang. Vi skal acceptere den uden et kny, når vi kommer ud for den. Antagelig er lidelsen menneskets største læremester.

Det er læren, som kun den forstår, der selv har erfaret den: For at vinde sig et ansigt må man først have kendt til at være den ubetydeligste af alle.


Uden sand alvor ingen sand glæde.

Der er en styrke i ydmygheden, som den stolte ikke kender. Blufærdighed hører det fintmærkende menneske til. Kun grobrianen buser ud med alt. Hellere møde sine omgivelser med tillid og måske en gang imellem blive skuffet end have mistænksomheden som grundholdning.

Det er ikke nok kun at bruge sin forstand, vi må også forstå med hjertet. I enhver af os findes et stille vidne til vore ord og handlinger, hvis stemme kun den skrupelløse formår at overhøre. Det kendes under navnet samvittigheden. Samvittigheden er menneskets moralske mentor, en social reguleringsmekanisme, der sædvanligvis fungerer som stopklods for de værste udskejelser.

Livet for det menneske, der har nok i sig selv, vil før eller siden ende i tragedie. Vi behøver alle hinanden for at opfylde vor værens formål. Det er op til hvert menneske at vælge sit liv - eller selv blive valgt. At være herre over sig selv er at være herre over alt.

Vi ejer i vor intuition et ufejlbarligt kompas i livet.

Ingen kan skade andre uden at skade sig selv. Accept er det grundlæggende i al menneskelig samkvem. Hvor den mangler, forvandles vi til uhyrer. I samtalen fødes menneskeligheden, i modviljens tavshed umenneskeligheden.

Vi skylder både os selv og og den, vi måtte være raget uklar med, at ofre tid på den gode forståelse. For efterlader vi os en ufærdig situation, vil frustrationen over den tynge begge parter. Det er så lidt, der skal til for at genoprette samklangen med et menneske, man måtte have lagt sig ud med: Et kærligt klem, et ordløst blik.

Et menneske kan se uden at se, for kun når hjertet er med, kendes det sete.

Den positive holdning vil altid udmærke et menneske, men hvor ofte spærrer vore forudfattede meninger ikke vejen for dem? Vi kan ikke altid lave om på ugunstige forhold, men vi kan ændre vor holdning til dem. Det er en polaritetens lov, at jo mere mørke, et menneske har kendt, desto mere lys vil det være i stand til at optage og selv udsende.

I en tid, hvor kampen om opmærksomhed begynder allerede i teenagealderen, er det velgørende, at de stadig findes, der kan være noget uden at være på. Det er menneskeligt at søge berømmelsen, om ikke andet så de legendariske femten minutter. For de fleste af os er glemslen dog den endelige lod. Også populariteten har sin pris. Hvor mange af dem, der i livet opnåede stjernestatus, har ikke inderst inde ønsket sig anonymiteten tilbage; at være en ukendt blandt ukendte?


Når et menneske føler, det bliver ført, ved det, at det er på rette vej.

Materiel fattigdom er ikke nødvendigvis ensbetydende med åndelig fattigdom. Virkelig at beklage er den, der er fattig i sin overflod. Rigest er den, som behøver mindst. Intet er mere ligegyldigt, end hvad et menneske ejer. Hvad der tæller er alene, hvad det indeholder.

En venlig optræden er en pryd, der stjæler alles hjerter. Der findes ikke noget mere belastende end antipatier. Hvis vi vil frigøre energi, må vi snarest blive dem kvit. Det er vort ædleste kald at tilgive et andet menneske, når det beder om det. Ingen af vore tanker er toldfrie; hver og en bliver de deklareret i vor underbevidsthed.

Hvad er stærkere end længslen, der bor i et menneskes bryst? Hver dag føjer vi nye afsnit til en fortælling, der ikke kan skrives om. Det er livets store eventyr at være menneske blandt mennesker.


Ingen er vel i tvivl om immunsystemets samspil med vore tanker og følelser såvel som livsstil og kostvaner. Vi kan alle gøre vort til at understøtte det. Hvis vi gjorde os klart, hvor stor en rolle disharmoni blandt kroppens celler spiller for fremkomsten af psykosomatiske sygdomme, ville vi i højere grad bestræbe os på at skabe et behageligt klima for disse utrættelige små tjenende gennem en fornuftig levevis.

Tanker er mental energi, der udsender vibrationer på samme måde, som lys og lyde gør det. Derfor fremmer positive tanker ikke alene velværet for vore omgivelser, men også for de myriader af mikrovæsner, der befolker vort indre. Kun uvidenhed kan undskylde et menneskes generelle ligegyldighed overfor det fællesskab af celler og organer, som uafladeligt virker for dets velbefindende.

Det har længe været kendt, at der er en sammenhæng mellem livssyn og helbred. Endnu synes myndighederne dog ikke at have overvejet de besparelsesmuligheder, en accept af positivitetens rolle for folkesundheden måtte indebære.


Det er en almindelig udbredt menneskelig svaghed at bilde sig ind, man er det rareste væsen af verden. Den dag man indser, at det er en illusion, er tiden kommet for selvransagelse. I skammen for vore forseelser findes spiren til nyt liv. Fortrydelse er et livstegn: Vi har endnu ikke forspildt muligheden for et ændret adfærdsmønster.

Selv om det kan falde svært at ignorere en krænkelse, reel eller indbildt, vil det dog altid være at fore­trække frem for at blive fornærmet med blokering af videre kommuni­kation til følge. Beherskelsen af selvet og dets begær er givetvis den vanske­ligste kunst af alle, og de er livets konger, som mestrer den.

Intet i livet kan skade os, medmindre vi giver det lov til det. Det er op til hvert menneske at skabe sin egen himmel - eller sit eget helvede. Få andre glæder kan måle sig med glæden ved at gøre en anden glad. Høflighed er altid et aktiv, ikke mindst som svar på uhøflighed.

Ingen tid er givetvis bedre anvendt end den, vi bruger på efter­tænk­somheden. Alverdens lærdom kan ikke opveje dette: At vide, hvem man er. Livet ville blive mindre byrde­fuldt, hvis vi i enhver situation fulgte den enkle regel, der består i at tænke, før man handler.

Hans stræben vil blive honoreret, som for sit indre blik ser den kronet med sejr. Før et menneske formår at værdsætte sig selv, kan det ikke forvente, at andre skal gøre det.

Den, der giver, vil få alt tilbage - og mere til. Himlen er ikke en belønning, der venter den fortjenst­fulde efter døden. Det er en sindstilstand her og nu - eller ingen steder. Vi gør os fortjent til dagen ved at udfylde den.

Kun det store menneske formår at sige ja til til glæder som til sorger, til sejre som til nederlag. Intet kan slå det menneske ud, der ved, hvorfor det lever. At være tilstede i øjeblikket er at leve i evigheden. Hver dag vil byde på velsignelser for den, der forstår at modtage dem. Det menneske har ikke levet forgæves, der i tilbageblikket på sit liv kan se et meningsfyldt mønster. Vi trækker alle vore spor gennem livet. Måtte de blive til glæde frem for sorg.

Mennesket er ikke skabt til ensomhed. Hvor mange af livets stjerne­stunder oplevede vi alene? Evnet til at indgå i et samspil med omgivelserne er essentiel for alt liv fra molekyle til menneske. Hvad enten vi vil det eller ej, er vi alle knyttet sammen i et symbiotisk fællesskab.

Det er et karakteristisk træk ved tåben, at han aldrig indrømmer, han har taget fejl. Intet nyder den middelmådiges gunst - som middelmådigheden.

Han vil blive opfyldt af lys, som har blikket rettet mod lyset. Han finder bedst Glædens Rige, som søger det der, hvor han er.


 Udskriv kapitel (3 sider)