Udskriv kapitel
(2 sider)

7.  Om kærlighed

Kærlighed er den livgivende kraft mellem mennesker, der gør alting nyt. Hvem kan møde kærligheden uden at blive berørt i sit hjertes dyb? Kun ved at bortskænke sit eget hjerte kan man vinde en andens.

En handling bliver ligegyldig, hvis den fattes den kærlige tanke, ømhedens varme hånd. Hvor kærlighed har bemægtiget sig et hjerte, er der intet, et menneske ikke formår for et andet menneskes skyld. Sand kærlighed forventer aldrig noget til gengæld, den ønsker blot at give.

Kærlighed er den lyse udsending fra en højere verden. Kroppen bliver et tempel, når den skænkes et andet menneske i kærlighed. Rigdom er at drikke af Kærlighedens Vin. Vi bliver mennesker i samme grad, som vi formår at realisere kærligheden. Ingen sejr er mere vidunderlig end den, som er vundet gennem kærlighed.

Kærlighed kræver ikke ord, den kan udtrykkes blot i mødet mellem to par øjne. I den kærlige handling gøres al menneskelig smålighed til skamme. Uden evnen til at elske vil et menneske vandre fra tomhed til tomhed.

Den, der aldrig investerede i kærlighed, vil være afskåret fra afkast. Hvis vi gjorde os klart, at vi år for år må affinde os med tabet af snart en, snart en anden af vore nærmeste, ville vi ikke tøve et sekund med at realisere kærligheden i vort forhold til dem. Det er udtryk for mental svaghed, når vi lader frygten for nærhed stå i vejen for kærligheden.


Kun tølperen bærer ikke hende i sit hjerte, der bar ham i sit liv.

I det kærlige forhold mellem to mennesker fuldendes livet.

Hvor kærlighed råder mellem mennesker, der er også Gud.

Døre vil åbne sig for den, som elsker.

Størst er den kærlighed, der virker i det skjulte, ordløs og stum.

Der gives næppe en større gave end den besvarede kærlighed.

Kærlighed er ensbetydende med den ubetingede accept af et andet menneske.

De er lysbringerne i verden, som med deres eksempel formår at skabe kæde­reaktioner af kærlighed.

Misantropen kan have sine grunde, den menneskekærlige vil dog altid have flere.

Kun gennem kærlighed kan livet bibringes mening og fylde.

Gennem kærlighedens handling åbenbarer et menneske sit væsens skønhed.

Kærlighed i dens rene form nærer intet ønske om at besidde; for den er den elskedes velfærd nok.

Meget kan man glemme, men aldrig de kærlighedstegn, man modtog fra et andet menneske.

Når forelskelsen klinger ud mellem to, kommer tidspunktet, hvor forholdet skal stå sin prøve i kærlighedens mere stadige form.

Kærlighed mellem to mennesker er jordisk smuk, men den kærlighed, der rækker videre, er guddommelig.

Hvis vi udtrykker kærlighed, vil det blive den, vi møder i livet.

Uden evnen til at identificere sig med andre bliver kærligheden hjemløs i et menneskes liv.

Hver gang kærligheden sker fyldest mellem mennesker, tilføjes livet en kosmisk dimension.

Den, som afviser miraklers eksistens, har ikke mødt kærligheden.

Få andre glæder er større end denne i kærlighed at dele med et andet menneske.

Kærlighed er udgangspunktet for alt, som er smukt i livet, for det som læger og gør glad.

Det højeste et menneske kan stile efter er at elske, som Gud elsker.

Ingen handling er smukkere end den, der er båret af kærlighed.

Kærlighed bygger bro mellem mennesker, selvcentrering skiller.

I kærlighedens lue udslettes selviskheden.

Kærlighed er aldrig noget givet. Den kræver som alt sart at blive hæget om.

Misundelsesværdigt er det menneske, der som barn blev indgivet kærlighedens motivation.

I respekten for mennesket udtrykker vi kærligheden i dens fundamentale form.

Det liv forblev ulevet, hvor kærligheden aldrig fandt udtryk.

Han vil blive elsket, som selv elsker.

Det er kærlighedens højeste ønske at give sig selv helt og fuldt.

Øjet ser det synlige, kærlighedens blik det, som er usynligt.

Hvor kærligheden har fundet vej, kan den genoprette, hvad mislyde mellem to måtte have forvoldt af skuffelse og sorg.

Kærlighed avler kærlighed.

En uimodståelig kraft strømmer fra den, som elsker.

Kærlighed er lektien, vi er her på Jorden for at lære.

Ubrydelig er den kærlighed, der rækker hinsides et elsket menneskes grav.

Der gives næppe en smukkere kærlighedsoplevelse end den, vi måtte blive beskåret i drømmens genforening med en elsket afdød.

Uudtømmelig er den kilde, som kærligheden øser af.

At elske og blive elsket - hvilken større lykke kan times et menneske på Jorden?

Blot ét kærligt ord kan ændre alt.

Ingen bånd er stærkere end dem, der knyttes mellem hjerter.

Stjernerne er inde i hvert menneske, som elsker.


 Udskriv kapitel (2 sider)